List of Engineers Responsible for Maintenance of MDA Schemes

Ser Yojna Name Junior Engineer Mobile No A.E. Ex. En.
1 Vedvyas Puri Mr Shiv Kumar 9837048234 Mr Vivek Sharma Mr Arun Kumar Sharma
2 Lohia Nagar Mr Dheeraj Singh Yadav 9810863409
3 Pandav Nagar Mr Sanjay Vashistha 9711305180
4 Pallav Puram Phase-1 & 2 Mr Shiv Kumar 9837048234
5 Sainik Vihar Mr Dheeraj Singh Yadav 9810863409 Mr Arpit Yadav
6 Shradha Puri phase-1 & 2 Mr Naresh Pal Sisodia 9810544452
7 Ganga Nagar Mr Rakesh Rana 9810244589
8 Defence Enclave Mr Nareshpal Sisodia 9810544452
9 Raksha Puram Mr Pawan Kumar Sharma 7290008917
10 Maj Dhyan Chand Nagar Mr Nareshpal Sisodia 9810544452
11 Shatabdi Nagar Mr Javed Akhtar 9711305243 Mr Manoj Kumar Tiwari
12 PMAY House Constr Work at Shatabdi Nagar, Lohia Nagar and Saraikazi Mr Pawan Bhardwaj 9837079849