List of Engineers Responsible for Maintenance of MDA Schemes

Details of Engineers Deputed in Engineering Divison
S.N0 YojnaName Junior Engineer Mobil No A.E Ex.En.
1 Vedvyas Puri Mr. Anil Kumar Singh 9456906761 Mr.Vivek Sharma    9711305010 Mr. D.C. Tomar           9412784462
2 Lohia Nagar Mr. Bhanu Prakash Verma 9999802000
3 Pandav Nagar Mr. Naresh Kumar Sisodiya 9810544452
4 Pallav Puram Phase-1 & 2 Mr. Rajesh Tyagi 9818623331 Mr. Mohan Lal Mishra         9899141888 Mr. Arun Kumar Sharma          9711299452
5 Sainik Vihar Mr. Avinash Chand 9450128680
6 Shradha Puri Phase-1 & 2 Mr. Uma Shanker 9711305226
7 Ganga Nagar Mr. Rakesh Rana 9810244589
8 Defence Enclave Mr. Uma Shanker 9711205226
9 Shatabadi Nagar Mr. Anil Kumar Sharma 9871896605 Mr. R.K. Gupta         9412784360            Mr. Manoj Tiwari       9711305286 Mr. R.K. Singh           9568006414
10 Shatabadi Nagar Mr. Javed Akhtar 9711305243
11 Raksha Puram Mr. Subodh Kumar Sinha 9711305115
12 Mj. Dhyanchand Nagar Mr. Subodh Kumar Sinha 9711305115

 

Maintenance Rate
Service Ratio in Rates
Service Ratio in Rates % Charged
Street Light 20%
Water Supply 30%
Park & Roads 20%
Nala Cleaning 20%
Sewer Charge 10%
 

Maintenance Rate in Rs/Manth From Possessions Date to 01-08-2000

Rates Before 01/08/2000
Category Rate/Month
H.I.G. 45
M.I.G. 35
L.I.G. 30
E.W.S. 20
 

Maintenance Rate in Per/Sqmt Effected  From Date to  01-08-2000

Rate Chart
From Date To From Date Rate/Month
01-08-2000 30-04-2013 1.00
01-05-2013 31-03-2014 2.40
01-04-2014 31-03-2015 2.64
01-04-2015 31-03-2016 2.90
01-04-2016 31-03-2017 3.20
01-04-2017 31-03-2018 3.50
01-04-2018 31-03-2019 3.86
01-04-2019 31-03-2020 4.25